Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

De la proprietate la întrebuinţare: schimbarea comportamentului consumatorului în economia partajată

Autor:Cătălin Mihail Barbu, Dorian Laurenţiu Florea, Radu Florin Ogarcă și Mihai Constantin Răzvan Barbu

JEL:O33, Q53, M30.

DOI:10.24818/EA/2018/48/373

Cuvinte cheie:economie circulară, economie partajată, economie colaborativă, model de consum, comportamentul consumatorilor.

Abstract:
Promovarea principiilor economiei circulare, a unor noi modele de business adaptate acestora, pot fi soluții pentru o societate mai prosperă, mai puțin dependentă de resursele materiale primare și energetice, mai prietenoasă cu mediul. Economia partajată, care presupune în primul rând transformarea unor comportamente de piață tradiționale către modele de consum colaborative, care asigură o utilizare mai eficientă și mai sustenabilă a resurselor, se înscrie în principiile economiei circulare și a generat modele de business compatibile cu aceasta. Articolul de faţă aduce în dezbatere posibilitatea ca economia partajată să provoace schimbări profunde în comportamentul consumatorilor față de produse și servicii, evidenţiind totodată factorii care determină orientarea consumatorilor către economia partajată. În acest scop am propus și testat un model în care schimbarea modului de gândire al consumatorilor are ca principali determinanți direcți satisfacția față de serviciile economiei partajate și intenția de a accesa astfel de produse și servicii. Studiul utilizează date colectate prin chestionar, aplicat unui eşantion de 320 persoane, clienți ai companiei Uber – simbol al economiei partajate și prelucrate folosind modelarea prin ecuaţii structurale. Rezultatele cercetării arată că există premise pentru trecerea la un model de consum bazat pe întrebuinţare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert