Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modele de afaceri pentru economia circulară și dezvoltarea sustenabilă: cazul tranzacțiilor de leasing

Autor:Ion Ionașcu și Mihaela Ionașcu

JEL:D29, L25, M19, M41.

DOI:10.24818/EA/2018/48/356

Cuvinte cheie:economia circulară, sisteme de afaceri produs-servicii (PSS), leasing și închiriere, dezvoltarea sustenabilă în România.

Abstract:
Această lucrare își propune să discute caracteristicile leasingului ca model de afacere în economia circulară, care este prezumat să contribuie la o dezvoltare sustenabilă prin recircularea produselor și asigurarea performanței economice. În particular, studiul pune în evidență beneficiile la nivel microeconomic pentru companiile românești cotate, arătând că adoptarea unui model de afacere mai ”verde” cum este leasingul, nu penalizează firmele din punct de vedere economic, ci reprezintă o premisă pentru creșterea performanțelor lor, atât sub forma indicatorilor financiar-contabili (rentabilitatea activelor și a vânzărilor), cât și în ce privește percepția investitorilor și analiștilor financiari care operează pe piața de capital (evaluată prin Tobin’s Q și raportul dintre valoarea piață a capitalurilor proprii și valoarea lor contabilă). Pe baza a 266 observații provenite de la companiile cotate la Bursa de Valori București (BVB) în perioada 2013-2016, studiul folosește analiza regresională arătând că performanța financiară este mai mare pentru companiile românești cotate care apelează la leasing și închiriere și că aceasta este direct proporțională cu intensitatea leasingului, respectiv ponderea valorii drepturilor de utilizare a bunurilor închiriate și în leasing în totalul activelor imobilizate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert