Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Model econometric pentru măsurarea impactului nivelului de educație al populației asupra gradului de reciclare într-o economie circulară

Autor:Corina Pelău și Alexandra Cătălina ChinieCorina Pelău și Alexandra Cătălina Chinie

JEL:Q53.

DOI:10.24818/EA/2018/48/340

Cuvinte cheie:reciclare, economie circulară, consum sustenabil, nivel educație, deșeuri, analiză de date de panel.

Abstract:
Datorită efectului pozitiv pe care îl are asupra mediului, creând totodată valoare socială şi economică, reciclarea reprezintă un factor cheie în realizarea unei economii circulare şi a unei dezvoltări sustenabile. Pentru implementarea unor programe de reciclare eficiente, identificarea factorilor ce influențează gradul de reciclare a devenit un subiect relevant atât pentru instituțiile guvernamentale, cât și pentru mediul academic, companii şi asociații non-profit. Obiectivul acestui articol este de a determina influența pe care educația populației o are asupra reciclării deșeurilor. Articolul contribuie la literatura de specialitate prin analizarea corelației între educație și rata de reciclare în Europa, având nivelul de trai, și accesul la internet ca variabile de control. Rezultatele unei analize de date de panel relevă faptul că un procent crescut al populației, având doar educație primară sau gimnazială influențează în mod negativ rata de reciclare a deșeurilor într-o economie, în timp ce educația universitară are o influență pozitivă asupra gradului de deșeuri reciclate. Astfel, diverse politici ce au ca scop creșterea nivelului de educație ale populației, vor avea efect asupra ratei de reciclare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert