Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Reutilizarea echipamentelor electronice și a produselor software instalate pe acestea – o analiză exploratorie în contextul economiei circulare

Autor:Cristian Bogdan Onete, Irina Albăstroiu și Răzvan Dina

JEL:L17, L63, L86.

DOI:10.24818/EA/2018/48/325

Cuvinte cheie:economie circulară, echipamente electronice, software, licență software, software liber și cu sursă deschisă (free & open source software – FOSS).

Abstract:
Tranziția către o economie circulară, în cadrul căreia valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută cât mai mult timp posibil și generarea de deșeuri este redusă la minimum, a determinat crearea unor noi oportunități de afaceri și a unor noi modele, inovatoare și eficiente, de producție și consum. Principiile economiei circulare au fost integrate treptat în ultimii ani în cadrul mai multor industrii, sectorul produselor electronice de larg consum fiind un astfel de exemplu. Având în vedere că produsele electronice înglobează, de cele mai multe ori, și componente intangibile, anume soft-urile necesare pentru funcționarea acestora, am ales să abordăm în această lucrare problematica economiei circulare din această perspectivă, scopul acestei lucrări fiind acela de a reliefa legătura existentă între modul de utilizare a produselor software și principiile economiei circulare. Astfel, lucrarea prezintă principalele oportunități și provocări pe care le presupune economia circulară pentru toți actorii implicați, anume producătorii echipamentelor electronice și, mai ales, dezvoltatorii programelor și aplicațiilor software aferente, precum și utilizatorii acestora. Pentru a determina maniera în care aceștia din urmă se raportează la posibilitățile de reutilizare a componentelor software ale produselor electronice din categoria IT (calculatoare, tablete, telefoane mobile) pe care le utilizează, am întreprins o cercetare de tip exploratoriu ce s-a derulat în perioada octombrie – noiembrie 2017 pe baza unui chestionar structurat postat online și aplicat tinerilor români, numărul respondenților fiind 257. Cercetarea a arătat că respondenții se adaptează ușor noilor versiuni de software în cazul în care își schimbă telefonul sau laptopul și, deși există un transfer frecvent al echipamentelor, acesta se realizează fără a se ține cont de posibilitățile de reutilizare a produselor software deoarece atunci când înstrăinează dispozitivele aceștia șterg toate produsele software instalate pe acestea.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert