Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţii ale modelelor de afaceri circulare în IMM

Autor:Sebastian-Ion Ceptureanu, Eduard-Gabriel Ceptureanu și Raphael Gert Denis Murswieck

JEL:Q53, Q57, C38.

DOI:10.24818/EA/2018/48/310

Cuvinte cheie:economie circulară; cadrul conceptual ReSOLVE; creare de valoare; coeficient Spearman.

Abstract:
Testarea modelelor de afaceri din sfera Economiei Circulare este esențială în înțelegerea caracteristicilor acesteia în cadrul diverselor industrii. Prezentul articol analizează percepțiile Economiei Circulare în IMM-urile din România prin investigarea întreprinzătorilor din industria de tâmplărie din PVC. Folosind un cadru multidimensional, ReSOLVE, ca model conceptual și sistematizarea Lewandowski, am măsurat 6 acțiuni realizate de firme și relațiile acestora cu Crearea de valoare. Rezultatele cercetării noastre pot fi descrise ca fiind mixte. Din cele 6 acțiuni de afaceri ale cadrului ReSOLVE, pentru jumătate dintre ele (Regenerare, Optimizare și Schimb) putem concluziona că acestea sunt corelate cu Economia Circulară în termeni de creare a valorii, în timp ce pentru o a patra există variabile ce o compun corelate în mod semnificativ cu Economia Circulară dar fără a putea trage o concluzie clară. Cercetarea noastră empirică reprezintă o contribuție la fundamentele teoretice ale cercetării în domeniul Economiei Circulare în IMM-uri și un pas înainte în formularea unor demersuri viitoare de cercetare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert