Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

IMM-urile și economia circulară: de la politici în domeniu la dificultăți de implementare

Autor:Mihaela Ghenţa și Aniela Matei

JEL:L26, M10

DOI:10.24818/EA/2018/48/294

Cuvinte cheie:economia circulară, întreprinderi mici şi mijlocii, eficienţa utilizării resurselor, bariere în implementarea economiei circulare, reciclare

Abstract:
Economia circulară este un concept care se bucură în prezent de o atenţie deosebită pentru atingerea obiectivelor europene de dezvoltare economică în condiţii restrictive de mediu înconjurător, cu alte cuvinte, implementarea activităţilor de economie circulară este apreciată ca fiind esenţială pentru menţinerea şi creşterea competitivităţii economiei europene. Scopul acestei lucrări este de a contribui la înțelegerea conceptului de economie circulară, a diferitelor sale dimensiuni, precum şi a dificultăţilor pe care întreprinderile mici şi mijlocii le experimentează în procesul de implementare a activităţilor specifice economiei circulare, la nivel naţional. Pentru atingerea acestor obiective au fost analizate date referitoare la activitatea IMM-urilor din România relaționate de economia circulară, date culese în cadrul Flash Eurobarometrul 441 coordonat de către Comisia Europeană în aprilie 2016. Deşi Uniunea Europeană sprijină iniţiativele ecologice ale IMM-urilor şi încurajează statele membre să aibă un comportament similar, această lucrare concluzionează că politicile naționale trebuie să acorde o mai mare atenţie formării lucrătorilor şi sprijinirii dezvoltării cunoaşterii şi nivelului de profesionalism, concomitent cu reducerea gradului de birocraţie în evaluarea conformităţii activităţilor derulate de IMM-uri în domeniu.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert