Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evoluţii in abordarea calităţii serviciilor sanitare

Autor:Asist. univ. dr. Lelia Chiru

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Calitate; Servicii sanitare; Satisfacţia pacientului; Îmbunătăţirea continuă a calităţii; Modele ale calităţii

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert