Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Abordarea cantitativă a economiei circulare în țările OCDE

Autor:Cristina Căutișanu, Laura Asandului, Mioara Borza și Ciprian Turturean

JEL:O13, O44, C38, Q53

DOI:10.24818/EA/2018/48/262

Cuvinte cheie:economie circulară, țările OCDE, indicatori, analiza de cale, analiza cluster, analiza de corelație

Abstract:
Economia circulară, un concept aflat în plină evoluție, este considerată o soluție necesară și pragmatică pentru reconcilierea legăturii dintre ritmul creșterii economice și presiunea asupra resurselor oferite de mediul înconjurător. În acest sens, scopul lucrării este evaluare cantitativă a economiei circulare din țările OCDE pe baza indicatorilor sintetizați de autori. Atingerea scopului propus s-a realizat printr-un obiectiv teoretic și unul empiric. Obiectivul teoretic îl reprezintă sinteza și gruparea indicatorilor cu referire la economia circulară, existenți în literatura de specialitate. Obiectivul empiric constă în realizarea unui model de analiză cauzală cu semnificație pentru practica economiei circulare, pe baza indicatorilor care măsoară creșterea economică, cercetarea-dezvoltarea, educația, reciclarea. Pentru realizarea obiectivului empiric s-au aplicat analiza cluster, analiza de corelație și analiza de cale. Elementele de contribuție constau în adaptarea indicatorilor economiei circulare pe cele cinci clase nou create și în aplicarea metodelor statistice menționate în analiza economiei circulare la nivelul țărilor OCDE. Rezultatele cercetării empirice reflectă, pe de o parte, clasificarea țărilor pentru un set de indicatori ai economiei circulare și, pe de altă parte, legăturile semnificative și dependențele dintre indicatorii analizați.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert