Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Contextul naţional şi internaţional al certificării sistemelor de management al calităţii in industra de pielarie din Romania

Autor:Prof. univ. dr. Viorel Petrescu, Elena Necula, Crina Raluca Bucur

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Sistemul de Manag. al Calitătii; Certificare; Industria de pielărie

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert