Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Calitatea distribuţiei in comerţul european cu amănuntul

Autor:Prof. univ. dr. Stănciulescu Gabriela Cecilia, Prof. univ. dr. Emilia Ţiţin

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Comerţ cu amănuntul; Concentrare; Diversificare; Integrare verticală; Reţea cu amănuntul

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert