Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Siguranța și securitatea alimentară în România – o analiză econometrică în contextul transformării paradigmei agricole naționale

Autor:Mihaela Cristina Drăgoi, Jean Vasile Andrei, Mihai Mieilă, Mirela Panait, Carmen Elena Dobrotă și Raluca Georgiana Lădaru

JEL:O13, Q11, Q17, Q18.

DOI:10.24818/EA/2018/47/134

Cuvinte cheie:siguranță alimentară, securitate alimentară, paradigmă agricolă, abordare econometrică, disponibilitatea hranei, producţie agroalimentară, variabilitatea ofertei de alimente, România.

Abstract:
Siguranța alimentară constituie un subiect actual, cu implicaţii semnificative, şi abordări diverse în literatura de specialitate. În contextul globalizării şi integrării pieţelor agricole, necesitatea garantării siguranţei alimentare se impune ca imperativ al funcţionalităţii sistemelor agricole contemporane. Transformarea radicală a sistemelor agricole naţionale, ca urmare a influenţelor date de convergenţa cu exigenţele şi direcţiile modelului agricol european a determinat o schimbare semnificativă a situaţiei pieţelor produselor agroalimentare, afectând comerţul cu alimente, structura acestuia, şi implicit siguranţa alimentară. În acest context, lucrarea are ca principal obiectiv analiza gradului de siguranţă alimentară, în România, utilizând o abordare econometrică a fenomenului. Sunt avute în vedere nouă variabile fundamentale, pentru care este testată relaţia de cauzalitate dintre siguranța alimentară şi variabilele exogene considerate. Intervalul de timp comun tuturor variabilelor în funcție de disponibilitatea datelor este perioada 1990-2011. Rezultatele obţinute evidenţiază transformările de paradigmă a modelului agricol naţional, din perspectiva dimensiunilor privind siguranţa alimentară, confirmând rezultate cuprinse în studii elaborate anterior.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert