Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Încrederea consumatorilor din zona metropolitană Cluj-Napoca, în sistemul de etichetare al alimentelor

Autor:Ioana Ancuța Iancu și Alexandru-Mircea Nedelea

JEL:M31

DOI:10.24818/EA/2018/47/116

Cuvinte cheie:informarea consumatorilor, etichete, frecvența de citire a informațiilor, încredere, produse alimentare, valori reziduale ajustate, test χ².

Abstract:
Pentru a afla factorii care influențează nivelul de încredere al consumatorului din zona metropolitană Cluj-Napoca, în informațiile de pe etichetele produselor alimentare și frecvența de citire a acestora, s-a realizat o anchetă pe bază de chestionar. Acesta a fost promovat online, în special pe Facebook, fiind completat de 392 de persoane. Dincolo de analiza descriptivă, menită să ofere imaginea de ansamblu asupra factorilor care influențează nivelul de încredere al consumatorului în informațiile de pe etichetele produselor alimentare, autorii și-au propus studierea nivelului de asociere și testarea unor ipoteze privind importanța anumitor elemente (genul, vârsta, educația, venitul, cumpărarea alimentelor pentru copii sub 5 ani și peste 6 ani, fumători sau sportivi, percepția asupra corectitudinii informațiilor de pe etichetă, toxiinfecțiile alimentare, țara de proveniență, beneficiile tehnologice în domeniul alimentar) care pot influența nivelul de încredere al consumatorilor, în informațiile de pe etichetele. Rezultatele indică o scădere a încrederii consumatorilor în informațiile de pe etichetele produselor alimentare, iar vârsta, numărul de ani petrecuți în învățământul formal, venitul ridicat și cumpărarea alimentelor pentru copii sub 5 ani, influențează frecvența de citire a informațiilor de pe etichetă. Pe de altă parte, persoanele de gen feminin acordă o mai mare importanță informațiilor ce trebuie incluse obligatoriu, prin lege, pe etichetă, spre deosebire de persoanele de gen masculin. Prezentul studiu arată importanța îmbunătățirii încrederii consumatorilor în informațiile de pe etichetă, prin creșterea frecvenței de citire a acestora. Subliniem astfel, că informarea consumatorilor nu poate fi îndeplinită cu succes dacă aceștia, nu citesc sau nu au încredere în informațiile găsite pe etichete.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert