Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza de rețea pentru îmbunătățirea siguranței alimentelor în comerțul internațional al mierei

Autor:József Popp, Anna Kiss, Judit Oláh, Domicián Máté, Attila Bai și Zoltán Lakner

JEL:F14, F17, F61, Q17

DOI:10.24818/EA/2018/47/84

Cuvinte cheie:măsuri de centralizare, scară liberă de rețea, simulare stochastică, vulnerabilitatea analizei

Abstract:
Mierea, un produs relativ omogen, greu de urmărit, caracterizat de diferențe considerabile de prețuri internaționale și adesea reglementate de barierele tarifelor ridicate, poate să cadă într-o categorie de falsificare a produsului din punct de vedere economic. Această metoda are consecințe pe scară largă asupra sănătății publice și poate compromite și distruge încrederea în fiabilitatea lanțului de aprovizionare cu alimente. Există o literatură în creștere rapidă cu privire la posibilitățile de aplicare a teoriei rețelelor pentru analiza fluxurilor comerciale internaționale în general și a fluxurilor de alimente în special, însă există un decalaj între modelele teoretice sofisticate și aplicațiile lor practice. Scopul acestei cercetări este de a demonstra posibilitățile de utilizare a metodelor de simulare stochastică bazate pe rețea pentru a determina proliferarea produselor alimentare (accidental sau deliberat) poluate, utilizând exemplul rețelei internaționale de comerț cu miere. Baza de date pentru analiză se bazează pe setul de date al FAO privind producția de miere și comerțul internațional. Rezultatele unei analize de rețea a sistemului global de comerț cu miere evidențiază caracterul de scară liberă a sistemului global de aprovizionare cu miere. Concentrându-se asupra fluxurilor de produse, este posibil să se determine distribuția geografică a produselor poluate în funcție de sursa de poluare. Aceste informații sunt importante pentru organizarea sistemelor de control al comerțului internațional atunci când produsele contaminate apar într-o anumită stare. Capacitatea de transfer a produselor poluate și expunerea diferitelor stări de poluare a produselor de miere pot fi prognozate în mod eficient în majoritatea cazurilor prin aplicarea simultană a diferitelor măsuri și indicatori de centralizare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert