Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implementarea standardului ISO 22000 în companiile românești: motivații, dificultăți și beneficii cheie

Autor:Carmen Păunescu, Ruxandra Argatu și Miruna Lungu

JEL:L15, M19, Q18, L66.

DOI:10.24818/EA/2018/47/30

Cuvinte cheie:sistem de management al siguranței alimentului, ISO 22000, companii românești, industria alimentară, analiză factorială, regresie multiplă.

Abstract:
Dezvoltarea unui sistem de management al siguranței alimentelor care să ia în considerare potențialele riscuri și amenințări la adresa organizației, precum și impactul asupra proceselor de afaceri trebuie să fie un obiectiv cheie al fiecărei organizații care operează în lanțul alimentar. Studiul de față oferă dovezi empirice privind motivațiile implementării unui sistem de management al siguranței alimentelor bazat pe standardul ISO 22000. Lucrarea utilizează analiza factorială și regresia liniară multiplă pentru a analiza beneficiile obținute de companiile din România certificate în conformitate cu standardul ISO 22000, precum și constrângerile care pot limita adoptarea standardului în industria alimentară. Cercetarea are la bază un eșantion de companii românești prezente în diferite segmente ale lanțului alimentar, în principal în zona de producție. Cu toate că există o serie de presiuni externe care determină companiile să adopte un sistem de management al siguranței alimentelor în conformitate cu ISO 22000, motivațiile care determină această decizie sunt în general de natură internă. Rezultatele studiului evidențiază trei beneficii cheie ale certificării ISO 22000: îmbunătățirea siguranței alimentare și obținerea de produse mai sigure, reducerea îmbolnăvirilor sau altor riscuri generate de alimente și creșterea încrederii în rândul clienților. Totodată, rezultatele diferențiază trei constrângeri principale care limitează diseminarea și utilizarea ISO 22000: calificarea angajaților, costurile asociate implementării sistemului de management al siguranței alimentelor și cerințele legale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert