Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Model de excelență pentru convergența sustenabilă în învățământul superior din UE

Autor:Valentina Mihaela Ghinea, Alina Mihaela Dima și Shahrazad Hadad

JEL:I23, A00

DOI:

Cuvinte cheie:managementul calității, convergență, model de excelență, sustenabilitate, învățământ superior

Abstract:
Prezenta lucrare se concentrează asupra ideii de convergență a sistemului de Ȋnvățământ Superior European, în contextul procesului de la Bologna. Pornind de la Teoria Sistemelor şi utilizȃnd diagramele de cauzalitate, este avansat un model de excelență a cărui implementare facilitează obţinerea unei convergențe sustenabile. Modelul reprezintă rezultatul cartografierii şi modelării unei posibile dinamici a sistemului de ȋnvăţămȃnt superior. Folosit ȋn tandem cu o strategie de diferenţiere, el se poate concretiza ȋntr-un instrument eficient de soluţionare a problemei finanţării, de obţinere a excelenţei (ȋn cadrul instituţiei de ȋnvăţămȃnt superior), precum şi a convergenţei durabile (la nivelul UE). Prin implementarea sa, se conferă fiecărei instituţii de ȋnvăţămȃnt superior ȋn parte posibilitatea de personalizare a măsurilor strategice, precum şi libertatea de concentrare asupra elementului constitutiv al propriului avantaj competitiv. Punctul forte al cuplului strategie de diferenţiere – model este absenţa neglijării diversităţii economico-culturale, ci dimpotrivă, încurajarea sa şi activarea excelenței autentice. Pentru obţinerea alinierii și convergenței sustenabile în sistemul de Ȋnvățământ Superior este nevoie de timp și eforturi concertate. Pentru atingerea excelenței la nivelul fiecărei unități de Ȋnvățământ Superior este nevoie, de asemenea, de gândire strategică aplicată.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert