Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Tendinţe şi factori cauzatori în consumul final de energie în Cehia şi Letonia

Autor:Zhiqian Yu, Dalia Streimikiene, Tomas Balezentis, Rimantas Dapkus, Radislav Jovovic și Veselin Draskovic

JEL:Q4, Q5, Q46, Q48

DOI:

Cuvinte cheie:intensitate energetică, economii de energie, analiză de descompunere, Cehia, Letonia

Abstract:
Această lucrare analizează tendințele consumului final de energie în Letonia și Cehia. Analiza consumului final de energie în perioada 2000-2013 a indicat principalele forțe cauzatoare ale consumului final de energie în timpul și după criza financiară mondială din 2008. Lucrarea a avut ca scop evaluarea impactului activității economice și al altor factori asupra consumului final de energie. Descompunerea consumului final de energie este evaluată prin analizarea efectului diferiților factori asupra principalilor utilizatori finali ai sectorului de activitate (industrie, transport, gospodării, agricultură, servicii), activitate, demografie, stiluri de viață, efecte structurale, economii de energie etc. Rezultatele demonstrează că reducerea consumului final de energie în majoritatea statelor membre UE înainte și după anul 2008 poate fi legat de scăderea intensităților energetice în sectoarele specifice utilizatorilor finali. În același timp, creșterea intensității energetice finale după anul 2008 se datorează extinderii cererii de energie în cadrul sectoarelor. Compararea tendințelor şi factorilor cauzatori în consumului final de energie în Letonia și Cehia a arătat că Cehia a implementat mai multe politici și măsuri în industrie și în sectorul terțiar, ceea ce a dus la scăderea consumului final de energie și a economiilor enorme de energie în aceste sectoare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert