Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea fuziunilor de companii din perspectiva acționarilor

Autor:Christian Toll și Thomas Hering

JEL:C61, G31, G34

DOI:

Cuvinte cheie:evaluarea afacerilor, fuziuni de companii, funcții decizionale, purtători de interese, cotă marginală, maximizarea avuției.

Abstract:
Prin intermediul fuziunilor de companii, entitățile economice care înainte erau independente juridic și economic devin un tot unitar. Pentru a putea știi care este situația financiară a noii entități după fuziune, acționarii acesteia trebuie să își reevalueze deținerile din compania fuzionată. Interesul se concentrează pe evaluare acțiunilor și pe distribuirea către fiecare proprietar a viitoarelor beneficii din noua companie fuzionată. În vederea determinării modul adecvat pentru implementarea unui asemenea demers recurgem la desemnarea unei anumite cote marginale către fiecare acționar, reprezentând acțiunile minime în compania fuzionată, care îi pune într-o poziție financiară potrivită, care nu este mai defavorabilă decât cea din compania actuală. În cadrul articolului autorii demonstrează cum evaluarea acestei probleme se poate soluționa din perspectiva acționarilor. Demersul inovativ este dat de folosirea modelului cotei marginale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert