Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Conservarea calităţii mărfurilor prin respectarea regimului de păstrare a acestora

Autor:Prof. univ. dr. Roxana Sarbu

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Păstrarea mărfurilor; Monitorizarea regimului de păstrare; Modificări calitative; Factori interni şi externi produselor

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert