Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Articulaţii ale designului şi esteticii mărfurilor in sfera de interes a consumatorului

Autor:Conf. univ. dr. Roxana Procopie, Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Design; Estetica mărfurilor; Oferta de mărfuri; Consumator; Mondializarea pieţei; Standardizare

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert