Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dimensiunea europeană a politicii de protecţie a consumatorilor

Autor:Conf. univ. dr. Dinu Vasile

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Protecţia consumatorilor; Drepturile consumatorilor; Cadru legislativ; Cadru instituţional

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert