Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Calitatea din punct de vedere al destinaţiei turistice

Autor:PhD. Liliana Elmazi

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Calitatea serviciilor, Destinaţii turistice, Percepţiile clienţilor, Aşteptări

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert