Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Merceologie şi etică în producerea de bunuri alimentare şi comerţ

Autor:Prof. dr hab. Jacek Kozioł, Prof. dr hab. Anna Koziołowa

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Coduri etice, Calitatea alimentelor, Responsabilitate socială, Merceologie

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert