Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Femeile-antreprenor: o forţă dinamică în sectorul micilor întreprinderi

Autor:Ph.D. Dianne Welsh, Ph.D. Mariana Dragusin

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Antreprenoriat; Femeile-întreprinzător; Motivare; Profilul femeilor întreprinzător

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert