Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factori care limitează investiţia în capitalul uman în Macedonia

Autor:PhD. Dimitar Eftimoski

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Investiţii în capitalul uman; Dezvoltare umană; Creştere şi dezvoltare economică; Sărăcie şi inechitate; Politică economică

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert