Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea sectorului de comerţ cu amănuntul în Cehia

Autor:Ing. Jitka Odehnalova, Prof. Ing. Dana Zadrazilova, CSc, Ing. Premysl Prusa

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Situaţia macroeconomică, Reţea de comerţ cu amănuntul, Lanţuri de produse alimentare, Lanţuri de produse nealimentare, Comportamentul clienţilor

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert