Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Uniunea Europeană şi turismul României – ß si σ convergen?ă în regiunile de dezvoltare economică ale României

Autor:Gina Ionela Butnaru şi Valentin Nită

JEL:D00, N90, R19, R39

DOI:

Cuvinte cheie:β-convergență, σ-convergență, turismul României, regiuni de dezvoltare economică ale României

Abstract:
În prezent, atât în România cât şi în Europa, turismul tinde să devină una din cele mai mari industrii, cu posibilități mari de dezvoltare în viitor. Dezvoltarea economică a României, inclusiv cea a turismului, beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene şi are ca scop reducerea decalajelor în această privinţă, atât faţă de media Uniunii Europene cât şi faţă de ţările mai dezvoltate ale UE. Lucrarea de faţă îşi propune o analiză a convergenţelor β şi σ în cele 8 regiuni de dezvoltare economică ale României, printr-o abordare din punctul de vedere a turismului. Conceptul de β-convergenţă reprezintă procesul de dezvoltare mai rapidă a regiunilor sărace în raport cu cele bogate iar σ- convergenţa evaluează procesul de reducere a disparităţilor economice regionale în timp. Analiza pe bază de β-convergență s-a realizat utilizând tehnici de modelare econometrice de tip corelație liniară. Pentru σ-convergență s-a măsurat dispersia PIBT real pe cap de locuitor prin utilizarea coeficientului de variație t  . Scopul este de a verifica ipoteza conform căreia abordarea de β-convergență și conceptul de σ-convergență pot duce la diferite rezultate pentru regiunile de dezvoltare economică din România. Perioada analizată este 2007-2013.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert