Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Roxana Bădîrcea, Alina Manta, Ramona Pîrvu şi Nicoleta Florea

Autor:Roxana Bădîrcea, Alina Manta, Ramona Pîrvu si Nicoleta Florea

JEL:F36, G21, G01

DOI:

Cuvinte cheie:integrarea bancară, fluxuri de active bancare, gradul de deschidere spre exterior al sistemelor bancare, gradul de internaționalizare al sistemelor bancare

Abstract:
Integrarea diferitelor state în cadrul unei uniuni deja existente sau a uneia noi constituie un proces de lungă durată, care presupune armonizări pe multiple planuri – politic, economic, legislativ, social, cultural, tehnologic, informaţional etc. Pe lângă integrarea propriu zisă a statelor şi a diferitelor autorităţi în cadrul unui mecanism comun, şi organizaţiile de afaceri trebuie să respecte anumite standarde şi să se alinieze anumitor proceduri. Sistemul bancar nu face excepţie, el fiind probabil unul dintre pilonii integrării economice şi financiare a unui stat în cadrul unei uniuni. Integrarea bancară poate fi considerată procesul prin care are loc convergerea către o singură piață a tuturor produselor, proceselor, procedurilor, standardelor, tranzacţiilor din sfera sistemului bancar. Toate seturile de standarde, mecanisme şi proceduri trebuie să fie respectate deopotrivă de bănci, instituţii de reglementare şi control, respectiv de clienţi. Doar în acest fel se creează premisele derulării unor tranzacţii bancare în cele mai favorabile condiții. Desigur, integrarea sistemului bancar în cadrul unei uniuni este determinat, condiţionat şi influenţat de o serie întreagă de factori. Pe baza datelor publicate de Banca Reglementărilor Internaționale autorii realizează o atentă şi pertinentă analiză empirică a fluxurilor de active bancare între țările din zona Euro în perioada 2000-2014. Lucrarea tratează și implicațiile pe care criza economico-financiară recentă le-a generat asupra fluxurilor de active bancare. Autorii recurg la ecuații de regresie pentru a demonstra legătura dintre efectele integrării bancare şi diferiţii factori intervenienţi (dimensiunea relativă a țării, importanța băncilor în sistemul financiar, indicele Herfindahl, gradul de concentrare sau dispersie al proprietății asupra băncilor, gradul de independență, tradiția legii). Pentru a măsura gradul de integrare bancară a sistemelor bancare naţionale, s-au utilizat drept indicatori gradul de deschidere spre exterior a sistemelor bancare, respectiv gradul de internaționalizare a sistemelor bancare naționale din zona euro. Rezultatele prezentei cercetări evidenţiate o serie întreagă de implicaţii sub raport ştiinţific, dar mai ales în ceea ce priveşte definirea/dezvoltarea unui model de bună practică în vederea uşurării/înlesnirii integrării sinergice a diferitelor sisteme bancare naţionale. O parte din concluziile reliefate se pot constitui în direcţii şi pârghii specifice de acţiune în vederea modificării strategiei naţionale în ceea ce priveşte adaptarea unui stat candidat la aquis-ul comunitar.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert