Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

financiară în UE: cazul României

Autor:Valerija Botrić si Tanja Broz

JEL:F15, E32

DOI:

Cuvinte cheie:ciclului de afaceri, integrare economică, ţările CSEE, zona euro

Abstract:
În articol se studiază gradul de similitudine al ciclurilor economice între ţările Central şi Sud-Est Europene (CSEE) si membrii zonei euro. Un accent deosebit este pus pe diferenţele dintre ţările care au aderat deja la Uniunea Europeană şi cele care sunt în diferite stadii de integrare. În articol a fost introdusă o măsură specifică sincronizării ciclului economic comparând evoluţia ratelor de creştere în ţările considerate şi mai departe s-a urmărit identificarea factorilor determinanţi ai acestor modele de sincronizare. Rezultatele analizelor au arătat că rata efectivă de schimb pare a fi un predictor important al sincronizării între ţările CSEE şi membrii zonei euro. Rezultatele au indicat de asemenea că schimburile comerciale ?i comer?ul, în general, devine un factor important de sincronizare doar pentru ţările care au devenit membre ale UE în cursul perioadei analizate. Comer?ul generează oportunită?i ce apar de pe pia?a comună ?i par să schimbe modelele comerciale în ţările care au devenit membre ale UE în cursul perioadei analizate, contribuind în mod pozitiv la sincronizarea totală a afacerilor. Acest rezultat pare încurajator pentru ţările care aspiră să adere la UE.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert