Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Afacerile de familie ca sursă de dezvoltare comunitară în Republica Cehă

Autor:Petra Rydvalová, Eva Karhanová Horynová si Magdalena Zbránková

JEL:M10, M13, K20

DOI:

Cuvinte cheie:afaceri de familie, antreprenoriat, mediu de afaceri, indicatori de evaluare, factori de dezvoltare, dezvoltare socio-economică echilibrată

Abstract:
Articolul se concentrează pe afacerile de familie în Republica Cehă. Scopul principal este de a răspunde dacă antreprenoriatul familial poate fi văzut ca instrument de dezvoltare comunitară. Este definit în primul rând conceptul de antreprenoriat familial bazat pe surse proprii sau străine. Referinţele sunt completate cu un punct de vedere legal prin noul cod civil din Republica Cehă. Este specificată şi o definire regională a comunităţii. Sunt prezentate rezultatele investigaţiilor privind legătura dintre antreprenoriatul familial şi dezvoltarea economică a comunităţii. Într-o etapă ulterioară este prezentată o idee inovatoare, de utilizare a unui instrument care permite rezidenţilor să găsească mijloacele de trai în ţara natală şi să accepte un anumit nivel de inegalitate asociat. Disparităţile regionale pot fi atenuate şi suportul pentru dezvoltarea zonelor rurale poate fi implementat cu success. Afacerile de familie pot fi sursa dezvoltării mediului de afaceri, în special în oraşele mici şi zonele rurale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert