Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Importanța conexiunii dintre angajați și rezultatele financiare ‒ un model al calculării ratei rentabilității capitalului uman pentru instituțiile financiar- bancare din România

Autor:Daniela Niculescu

JEL:O15, M15, D83, O21.

DOI:

Cuvinte cheie:Rata rentabilității capitalului uman pentru programele L&D, Cultura organizațională, Implicarea angajaților, Managementul cunoașterii.

Abstract:
Cultura organizațională și implicarea angajaților au fost punctul central al unor eforturi ample de cercetare recentă. Adăugând la această preocupare importanța indicatorilor de performanță privind capitalul uman, precum și faptul că utilizarea lor capătă interes din ce in ce mai mare în comunitatea de practică cu scopul de a atașa valori financiare unor eforturi ale managementului cunoașterii, devine tot mai importantă necesitatea măsurării valorii capitalului uman. Există o preocupare din ce în ce mai mare cu privire la utilizarea ratei rentabilității capitalului uman pentru programele de învățare și dezvoltare, dar în timp ce acest lucru este declarat, instituțiile financiar - bancare românești nu au încă o metodă efectivă pentru a o măsura. Studiul de față demonstrează importanța conectării angajaților la rezultatele financiare, iar analiza datelor indică faptul că rata rentabilității capitalului uman, odată calculată, are un impact pozitiv asupra creării si promovării unei culturi organizaționale puternice, iar conștientizarea angajaților a valorilor ratei rentabilității capitalului uman are un efect puternic asupra implicării acestora. Cercetarea de față are o implicație practică pentru industria analizată, prin faptul că reușește să contureze un model de măsurare a ratei rentabilității capitalului uman, sub forma unui mecanism care ar putea fi utilizat atunci când se proiectează o astfel de metodologie pentru instituțiile financiar - bancare din România.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert