Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul mărcilor de comerț și al patentelor asupra productivității muncii în sectorul serviciilor bazate pe cunoaștere

Autor:Domicián Máté, András István Kun si Veronika Fenyves

JEL:O34, I23, D23

DOI:

Cuvinte cheie:abordare sectorială, productivitatea muncii, KI(B)S, drepturi de proprietate intelectuală

Abstract:
Rolurile economice și sociale ale drepturilor de proprietate intelectuală (IPR) sunt printre cele mai mari mistere din literatura actuală. Revoluția Industrială Britanică a inițiat o eră de creștere economică susținută în toată lumea și a stabilit instituții care au efecte importante chiar și în epoca modernă. Această lucrare se concentrează pe determinanții creșterii performanței productivității muncii (în ceea ce privește schimbarea rezultatului per capita în timp) în mai multe țări din OECD. În acest cadru conceptual mai mulți IPR, cum ar fi mărcile de comerț și patentele, sunt analizate mai întâi în contextul serviciilor bazate pe cunoaștere (KI(B)S). Pentru a susține atât deducerile teoretice cât și rezultatele empirice ale literaturii este testat un model de regresie dinamică pentru a clarifica dacă există o relație validă între rezultatul per capita și numărul de patente și mărci de comerț deținute pe termen lung. Rezultatele analizei regresiei arată că o creștere a numărului de mărci de comerț și patente ar putea fi corelată negativ cu creșterea productivității muncii în sectoarele KI(B)S în perioada 1995-2011. Această concluzie reliefează de asemenea, faptul că sunt necesare unele reforme instituționale pentru a schimba sistemele drepturilor de proprietate intelectuală actuale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert