Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modelul spațial al serviciilor bazate pe cunoaștere și relațiile lor cu dezvoltarea teritorială din România

Autor:Zoltán Bujdosó, János Pénzes, Lóránt Dávid si Szilárd Madaras

JEL:R1

DOI:

Cuvinte cheie:KIBS, dezvoltare economică, România, analiză factorială, analiză cluster, dezvoltare regională.

Abstract:
Dezvoltarea serviciilor bazate pe cunoaștere (KIBS) în ultimele decenii poate fi interpretată ca unul dintre factorii majori în tranziția de la o economie industrială la una bazată pe cunoaștere. Este o idee comună din ce în ce mai acceptată că KIBS nu efectuează doar activități de inovare în serviciile din sectorul producției, ci reprezintă și „legături de cunoaștere” sau „legături de inovație”, conectând sectorul producției, știința și clienții. Această lucrare își propune să releve existența unor indicatori de legătură, mai ales pentru turism și variabilele legate de KIBS și să determine modul în care este determinată poziția lor față de mai mulți indicatori de dezvoltare. Lucrarea își propune să determine și dacă există diferențe teritoriale sau disparități între județele din România. Rezultatele arată că activitățile legate de KIBS reprezintă o concentrare spațială seminificativă în centrele urbane, mai ales în București. Concentrarea unităților locale legate de KIBS a fost semnificativă mai ales în câteva județe din România: Brașov, Cluj, Constanța, Ilfov, Sibiu și Timiș (aceste județe și București conțin aproximativ 60% din unitățile locale legate de KIBS în România în 2013). Acest model teritorial este complet suprapus cu rezultatele analizei cluster multivariată. Sunt analizați factori diferiți ai KIBS cu ajutorul analizei factoriale, stabilind indicatorul legat de KIBS ca primă componentă intitulată „Prosperitate economică” cu indicatori de dezvoltare și de infrastructură diferiți. Cercetarea relevă și o concentrare puternică între indicatorii de dezvoltare care prezic disparități spațiale semnificative cu privire la KIBS. Metoda folosită și rezultatele obținute pot fi utile pentru experți și factori de decizie din domeniul dezvoltării economice și regionale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert