Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Tehnologiile inovatoare si impactul asupra performantei entitătilor ce activează în comertul cu amănuntul

Autor:Valentin-Florentin Dumitru, Gabriel Jinga, Florin Mihai şi Aurelia Stefănescu

JEL:M15, M41

DOI:

Cuvinte cheie:tehnologii informatice ?i de comunica?ii, comer? cu amănuntul, teoria difuzării teoriilor, studiu empiric, modele econometrice, variabilă endogenă şi exogenă

Abstract:
Utilizarea tehnologiilor informatice inovatoare poate constitui un avantaj pentru firmele care desfă?oară activitate de comer? cu amănuntul. Această cercetare este fundamentată pe rezultatele unui studiu empiric, de pionierat, în care este analizat un set de 21 variabile pentru un număr de 77 de respondenţi cuprinşi în eşantionul final. Cercetarea a fost construită sub auspiciile teoriei difuzării inova?iilor. Pe baza chestionarelor colectate sau putut stabili câteva corela?ii între variabilele cuprinse în trei categorii (mărimea firmei, tehnologii informatice folosite pentru comer?ul cu amănuntul, impactul tehnologiilor informatice asupra firmei) ?i s-au dezvoltat două modele econometrice originale, care poziţionează cifra de afaceri ca variabilă atât endogenă (subliniind impactul factorial al tehnologiilor informatice în nivelul acesteia), cât şi exogenă (existen?a unei re?ele unice de calculatoare în cadrul firmei fiind dependentă şi de cifra afaceri ca factor de dezvoltare). Modelele arată că există o corela?ie negativă între cifra de afaceri totală ?i procentul din cifra de afaceri ob?inut din vânzările online, respectiv că existen?a unei re?ele de calculatoare unice este influen?ată de desfă?urarea comer?ului online în cadrul firmei. Concluziile subliniază limitele cercetării, dar şi aprofundări viitoare necesare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert