Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul consilierii vocaţionale a elevilor în valorificarea înclinaţiilor profesionale ale acestora

Autor:Gabriel Brătucu, Anca Madar, Nicoleta Andreea Neacşu, Dana Boşcor şi Codruţa Adina Băltescu

JEL:I29, I20, J23.

DOI:

Cuvinte cheie:consiliere vocaţională, competenţe profesionale, cariera profesională, educaţie profesională

Abstract:
Experienţa multor ări cu o foră de muncă bine educată pune în evidenă rolul important al serviciilor de consiliere vocaţională pentru orientarea profesională avantajoasă a tinerilor. Cercetătorii manifestă, la rândul lor, un interes tot mai mare pentru studierea rolului consilierii vocaţionale, din perspectiva creşterii eficienţei investiţiilor în educaţie şi întăririi capacităţii întreprinderilor de a răspunde provocărilor economiei bazate pe cunoaştere. În România elevii de liceu au acces la servicii de orientare profesională, dar există puţine informaţii cu privire la măsura în care se apelează efectiv la consiliere sau la cât de utile sunt considerate serviciile respective. De multe ori, există un conformism social în rândul liceenilor, care îi determină să aleagă acele profesii valorizate la un moment dat de societate, fără a realiza un discernământ personal. Scopul principal al acestui articol este de a analiza, ca bună practică, rolul consilierii vocaţionale a elevilor în vederea dezvoltării competenţelor profesionale, astfel încât atunci când aceştia decid în legătură cu cariera lor să o poată face corect. Pentru monitorizarea opiniilor elevilor de liceu în legătură cu orientarea vocaţională şi a percepţiilor despre integrarea lor pe piaţa muncii, s-a efectuat o cercetare de marketing, de tipul sondajului de opinie, pe un eşantion de 2364 elevi de liceu din clasa a XII-a. Cercetarea a evidenţiat ponderea redusă din rândul elevilor intervievaţi care au cunoştinţe despre activitatea de orientare vocaţională, că dintre cei care au apelat la astfel de servicii cea mai mare parte au fost mulţumiţi, dar şi faptul că aspectul cel mai important în vederea obţinerii unui loc de muncă este legat de competenţele dobândite în timpul studiilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert