Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Influenţa clusterizării întreprinderilor asupra intensităţii rezultatelor inovării

Autor:Miroslav Žižka şi Petra Rydvalová

JEL:D85, L14, L24, O31, O32

DOI:

Cuvinte cheie:structuri de ramură, cluster, rezultatele inovării, cluster instituţionalizat, cluster Porterian

Abstract:
Articolul evaluează impactul clusterizării asupra intensităţii rezultatelor inovării în regiunile din Cehia. Cercetarea acestui studiu se desfăşoară în două faze. O trecere în revistă a clusterelor instituţionalizate din Cehia, inclusiv a clusterelor înnăscute este realizată în prima fază. Pentru clusterele instituţionalizate sunt stabilite specializarea, apartenenţa de bază şi vechimea clusterului. În cea de-a doua fază au fost definite cinci dintre cele mai importante ramuri pentru fiecare regiune, în funcţie de numărul de angajaţi. În continuare au fost testate ipotezele privind dependenţa caracteristicilor inovării pe regiuni în funcţie de numărul de clustere, vârsta lor medie şi numărul de membri. Inovaţiile au fost caracterizate prin aplicaţii de brevetare, modele de utilitate, cheltuielile totale cu cercetarea şi dezvoltarea şi exportul serviciilor tehnologice. Toate valorile analizate au fost crescătoare în perioada 2009-2012 pentru un cercetător cu normă întreagă. Nici una din ipotezele formulate nu s-a confirmat. Nu există o dependenţă sistematică între rezultatele cercetării în regiuni şi clustere. Posibilele motive pentru acest fapt sunt discutate în articol, ca de exemplu timpul scurt în care clusterele au operat în CR, impactul crizei economice sau subestimarea existenţei clusterilor înnăscuţi. În ultima parte a cercetării au fost evaluate rezultatele inovării pentru ramurile cu clusteri operaţionali în respectivele regiuni şi au fost comparate cu totalul inovaţiilor pe ramură în CR. Două regiuni au fost selectate pentru a servi drept exemplu. Conform analizei, clusterii înnascuţi neinstituţionalizaţi pot de asemenea avea un impact major asupra rezultatelor inovării pe regiuni.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert