Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Determinanţii distribuţiei venitului şi inegalitatea economică - comparaţie internaţională

Autor:Marinko Škare şi Saša Stjepanović

JEL:D31, E24, E6, O15

DOI:

Cuvinte cheie:distributia venitului, inegalitate economică, Gini, analiza datelor de panel

Abstract:
Acest studiu arată relaţia dintre distribuţia venitului şi alte variabile economice relevante, precum şi impactul lor asupra distribuţiei venitului. Analiza datelor de panel este utilizată pentru a studia 200 de economii mondiale şi pentru a identifica principalii determinanţi ai venitului. Utilizarea unui panel atât de larg pentru a studia distribuţia venitului şi inegalitatea veniturilor gospodăriilor face ca rezultatele studiului să fie semnificative. Rezultatele articolului arată că este o mare discrepanţă în distribuţia venitului măsurat pe consumul gospodăriilor pentru diferite clase (decilele venitului). Potrivit rezultatelor acestui studiu inflaţia, somajul, exportul, forţa de muncă şi populaţia rămân principalii determinanţi ai dinamicii distribuţiei venitului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert