Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul cercetării şi dezvoltării asupra inovaţiilor în afacerile din Lituania

Autor:Dalia Streimikiene

JEL:L2, L26; L53; O32; O35

DOI:

Cuvinte cheie:cercetare şi dezvoltare, dezvoltare industrialăsustenabilă, modernizarea întreprinderilor, indexul inovării.

Abstract:
Lucrarea îşi propune să evalueze impactul cercetării şi dezvoltării asupra caracterului inovativ al ţării, deoarece activitatea de cercetare şi dezvoltare este unul din vectorii dezvoltării economice şi creării economiei moderne bazate pe cunoaştere stipulând utilizarea eficientă a resurselor naturale şi reducând impactul negativ asupra mediului. Lucrarea analizează principalele documente politice lituaniene, propunându-şi să promoveze economia bazată pe cunoaştere, inovaţiile, cercetarea şi dezvoltarea, finanţarea cercetării, dezvoltarea tehnologică şi inovaţia. Sunt revizuite critic programele ce îşi propun modernizarea întreprinderilor şi tendinţele în dezvoltarea industrială sustenabilă din Lituania. Am aplicat SummaryInnovation Index (SII) din Lituania pentru a evalua impactul implementării politicilor de promovare a cercetării şi dezvoltării în Lituania. Analiza a indicat că unul din factorii principali ce determină nivelul relativ scăzut al SII lituanian este nivelul mic al investiţiilor în cercetare şi dezvoltare. În timp ce cheltuielile de cercetare şi dezvoltare la nivel guvernamental si în sectoarele de învăţământ superior corespund mediei Uniunii Europene, ele sunt mici în sectorul privat.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert