Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Estimarea produsului intern brut potenţial şi a decalajului de producţie - perspectivă comparată

Autor:Dorin Măntescu şi Dan-Tudor Lazăr

JEL:E32, E60, E65

DOI:

Cuvinte cheie:Produs intern brut potenţial, funcţie de producţie Cobb Douglas, reforme structurale, decalaj de producţie

Abstract:
Scopul analizei este evaluarea impactului crizei economice asupra evoluţiei produsului intern brut potenţial şi a decalajului de producţie prin utilizarea unei perspective comparate pentru un eşantion de ţări membre ale UE care au fost într-o proporţie ridicată incluse recent în programe de asistenţă financiară şi ajustare macroeconomică. Ratele de creştere ale produsului intern brut potenţial calculate prin utilizarea metodologiei Cobb Douglas şi filtrului Hodrick Prescott, au decelerat substanţial pentru toate ţările incluse în eşantion odată cu începutul crizei economice şi internaţionale, înregistrând chiar creşteri negative în cazul Ciprului, Greciei, Portugaliei, Italiei şi Spaniei. Suplimentar faţă de unii factori specifici, există o serie de trăsături comune care vor afecta dezvoltările produsului intern brut potenţial pe termen lung legate de creşterea aversiunii la risc globale corelate cu reducerea expunerilor bancare, recuperarea economică lentă în UE şi nu în ultimul rând impactul procesului de îmbătrânire a populaţiei care va exercita un efect suplimentar negativ asupra potenţialului de creştere economică în ţările membre. Articolul face o serie de recomandări de politică economică de a promova măsuri cheie pentru a creşte flexibilitatea pieţelor bunurilor, serviciilor şi a forţei de muncă, de a îmbunătăţi prioritizarea cheltuielilor publice în special cheltuielile de capital şi de a optimiza managementul activelor publice inclusiv al activelor imobiliare şi al clădirilor publice prin promovarea unei combinaţii de măsuri de privatizare, monetizare şi o implicare mai amplă a sectorului privat în managementul acestora.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert