Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Educaţia managerială a întreprinzătorului din mediul rural

Autor:Eugen Bruno Ştefan

JEL:D03, I21, M12

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, educaţie managerială, dezvoltare rurală, consultanţă în afaceri

Abstract:
Cercetarea nevoilor de formare şi consultanţă managerială, a cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentului managerial al micilor întreprinzători şi al celor care doresc să pornească o afacere în mediul rural în România a fost realizată de Biroul de Cercetări Sociale (BCS) în cadrul unui proiect strategic al Uniunii Europene – Rural Antreprenor (2011) – coordonat de Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri (www.fntm.ro). Ea a arătat că trei sferturi din antreprenorii din mediul rural şi peste 85% din potenţialii antreprenori români nu au urmat nici un curs de educaţie şi perfecţionare managerială. Cultura lor managerială este adesea săracă şi dobândită după demararea afacerii. Cei mai mulţi nici nu consideră necesară o pregătire prealabilă, ca la carte, începută într-o sală de curs, deoarece în mediul rural oportunităţile de afaceri sunt rare iar accesarea fondurilor structurale europene e foarte greoaie. Dar peste 90% din afaceri mor în primul an de la înfiinţarea lor, iar lipsa educaţiei manageriale favorizează eşecul antreprenorilor. Un program de instruire şi consultanţă antreprenorială poate reduce semnificativ acest procent.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert