Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Investigarea impactului e-learning ca alternativă a educaţiei în domeniul afacerilor în industria farmaceutică din românia prin metodologia roi

Autor:Petruţa Blaga şi Manuela Rozalia Gabor

JEL:A20, I25, L80, M12, M53

DOI:

Cuvinte cheie:e-learning, educaţia în domeniul afacerilor, metodologia ROI, industria farmaceutică, România, reacţia cursanţilor

Abstract:
Capacitatea organizaţiilor de a acumula şi aplica noi cunoştinţe reprezintă un factor decisiv pentru îndeplinirea noilor standarde competitive. Diversitatea în continuă schimbare, la care se adaugă nevoia de adaptare la modificările mediului extern accelerează ritmul evoluţiei şi al educaţiei în domeniul afacerilor. Noile tehnologii informaţionale şi de comunicaţii accelerează ritmul schimbării şi sporesc nevoia de educaţie, supunând-o unui flux sporit de informaţii. Progresele tehnologiei informaţiei, împreună cu schimbările din societate, determină crearea de noi paradigme pentru educaţie şi formare în domeniul afacerilor. În acest context, e-learning a devenit una dintre principalele forme educaţionale a resurselor umane din domeniul afacerilor. Prezenta cercetare are ca obiectiv măsurarea impactului unor iniţiative din domeniul resurselor umane asupra unei organizaţii, lider de piaţă în domeniul farmaceutic, respectiv măsurarea eficienţei programelor de educaţie din domeniul afacerilor prin e-learning a resurselor umane. În acest context, cercetarea efectuată are în vedere aplicarea în practică a cadrului teoretic al metodologiei ROI (Return On Investment) de evaluare a programelor de educaţie din domeniul afacerilor a resurselor umane în cinci etape, propusă de J. J. Phillips. Cercetarea validează datele cu caracter teoretic ale modelului şi se axează pe analiza procesului de colectare a datelor din cadrul metodologiei ROI, respectiv, în această lucrare prezentăm doar aspecte referitoare la măsurarea reacţiei participanţilor faţă de programul de educaţie din domeniul afacerilor prin e-learning.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert