Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Educaţia antreprenorială: o soluţie pentru provocările globale ale liderilor?

Autor:Tudor Cristian Ţiclău

JEL:H75, H83, I21.

DOI:

Cuvinte cheie:educaţie de afaceri, educaţie antreprenorială, leadership, MBA/MPA, bună guvernare, administraţie publică, management public, programe educaţionale, pregătire profesională a liderilor.

Abstract:
Educaţia şi dezvoltarea profesională reprezintă factori esenţiali în procesul de reformă administrativă a funcţiei publice. Deşi reprezintă un element hotărâtor, simpla existenţă a unor programe educaţionale sau de dezvoltare profesională, nu este suficientă. Conţinutul acestor programe joacă un rol fundamental în dezvoltarea acelor abilităţi, competenţe şi aptitudini necesare exercitării cu succes a atribuţiilor profesionale ataşate funcţiei şi implicit poartă o influenţă asupra nivelului general de performanţă managerială (Perry, 1989). Climatul economic şi social actual, ridică numeroase provocări liderilor actuali, provocări cu un grad înalt de complexitate, care, pentru a putea fi depăşite, necesită un set de competenţe interdisciplinare. Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze măsura în care, actualele programe de educaţie antreprenorială (programe de masterat în domeniul business) răspund acestor provocări şi dacă sunt capabile să pregătească viitoarele generaţii de lideri (atât din sectorul privat cât şi din sectorul public). Asumpţia de la care am pornit este următoarea: ultimele paradigme de reformă administrativă (Noul Management Public, Neo-Weberianism şi Noua Guvernare Publică) coroborate cu presiunile tot mai mari din partea cetăţenilor, privind eficacitatea, eficienţa şi calitatea serviciilor publice ar putea reprezenta condiţiile necesare pentru creşterea relevanţei programelor de educaţie antreprenorială pentru lideri – inclusiv cei din sectorul public. Pentru a fundamenta empiric această asumpţie, am analizat o serie de cercetări recente realizate pe lideri din ambele sectoare (public şi privat), care indică o convergenţă a problemelor şi provocărilor cu care aceştia se confruntă. Ulterior am realizat o analiză a celor mai bine clasate programe de masterat în domeniul antreprenorial/business (MBA) conform Finacial Times World Rankings 2014, pentru a vedea în ce măsură acestea oferă o pregătire interdiciplinară trans-sectorială (public/privat). Surpinzător (sau nu), trei dintre cele 5 programe au dezvoltat linii de studiu cu diploma dublă – business/management public – un potenţial motiv fiind această convergenţă a problemelor din sfera leadership-ului la nivel global.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert