Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Competenţe în sistemul de învăţământ superior: o investigaţie empirică a perspectivei angajatorilor

Autor:Adela Deaconu, Codruţa Osoian, Monica Zaharie şi Sorin Adrian Achim

JEL:M10, A23, I23

DOI:

Cuvinte cheie:Competenţe, absolvenţi, administrarea afacerilor, satisfacţia angajatorilor, învăţământ superior, calificare

Abstract:
Acest studiu particularizează Cadrul European al Calificărilor (EQF), agreat şi detaliat de cadrul românesc al calificărilor, la sectorul economic. Printr-o anchetă aplicată pe 92 de companii angajatoare se validează importanţa competenţelor pentru piaţa muncii din România şi nivelul de satisfacţie a angajatorilor faţă de competenţele absolvenţilor de studii superioare în domeniul administrarea afacerilor. Ca tipologie, angajatorii consideră mai importante competenţele transversale decât cele profesionale, atât la nivel conceptual, cât şi ca grad de însuşire în urma finalizării studiilor superioare. Analiza empirică oferă date privind ierarhizarea competenţelor transversale şi profesionale în opinia angajatorilor şi identifică tipurile de competenţe percepute a fi deficitare pe piaţa muncii. Prin rezultatele obţinute, studiul facilitează relaţia dintre sistemul de învăţământ superior si piaţa muncii, oferind informaţii utile implementării eficiente a sistemului de educaţie bazată pe competenţe.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert