Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea unui instrument de măsurare a satisfacţiei studenţilor din instituţiile de educaţie pentru afaceri

Autor:Mihai-Florin Băcilă, Marcel Ciprian Pop, Mircea Andrei Scridon şi Raluca Ciornea

JEL:I21, M31.

DOI:

Cuvinte cheie:satisfacţia studenţilor, marketing educaţional, instrument de măsurare a satisfacţiei, determinanţii satisfacţiei, instituţii de educaţie pentru afaceri

Abstract:
Ca urmare a scăderii numărului de studenţi potenţiali şi a creşterii concurenţei, satisfacţia studenţilor trebuie să fie un element central în strategia de marketing a facultăţilor. Satisfacţia studenţilor este influenţată de modul în care serviciul furnizat de instituţiile de învăţământ superior le egalează sau depăşeşte aşteptările. Managerii instituţiilor de educaţie, în cazul nostru pentru afaceri, trebuie să determine nivelul satisfacţiei pentru a vedea cât de bine performează. Însă acest deziderat este unul dificil deoarece satisfacţia este un concept abstract pentru care încă nu există un consens în privinţa definirii şi măsurării. Deşi, ca urmare a complexităţii şi particularităţilor educaţiei, investigarea satisfacţiei faţă de serviciile educaţionale este anevoioasă, revizuirea literaturii indică o creştere a numărului de lucrări orientate pe această tematică. Studiile în cauză tratează factorii de influenţă ai satisfacţiei, în special ca şi coeficienţi individuali, ignorându-se deseori relaţiile latente existente între constructe. Totuşi, deoarece factorii care determină satisfacţia parţială a studenţilor se manifestă simultan în satisfacţia generală, considerăm că o abordare individuală, singulară, a acestora surprinde în mod incomplet situaţia studiată. Din acest motiv, scopul prezentei lucrări este de a dezvolta un model de măsurare a satisfacţiei studenţilor faţă de serviciile instituţiilor de educaţie pentru afaceri, care să fie abordat ca un tot şi în care să se ţină cont de structura sa latentă. Instrumentul de măsurare propus pe baza studiului literaturii, s-a testat în rândul studenţilor unei instituţii de educaţie pentru afaceri, iar rezultatele confirmă bonitatea modelului, fiabilitatea bună şi validitatea sa. Instrumentul dezvoltat, integrează un set de factori ce permit evaluarea satisfacţiei studenţilor faţă de o gamă largă de servicii oferite de instituţiile educaţionale de afaceri şi care ţin de: procesul educaţional (conţinut cursuri, pregătire personal didactic, politica de evaluare), personalul administrativ, admiterea (informaţii, personal), conducerea facultăţii, imaginea facultăţii, biblioteca facultăţii, informaţiile generale oferite, cafetărie, atmosfera din campus, tutori, colaborarea facultăţii cu mediul de afaceri, cooperările internaţionale, activităţile susţinute de facultate şi asociate petrecerii timpului liber.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert