Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Calitatea procesului didactic şi factorii săi de influenţă prin prisma viitorilor specialişti în domeniul afacerilor

Autor:Alexandra-Maria Drule, Irimie Emil Popa, Răzvan Nistor şi Alexandru Chiş

JEL:A20, M30, M31

DOI:

Cuvinte cheie:calitatea serviciilor, studenţi, programe educaţionale pentru afaceri, factori, percepţii, România.

Abstract:
În condiţiile unui număr ridicat de absolvenţi de ştiinţe economice în România ce concurează pe un număr relativ redus de posturi de specialitate, a unui mediu de afaceri tot mai dinamic ce necesită specialişti şi lideri cu competenţe practice, a internaţionalizării şi competiţiei tot mai ridicate între instituţiile de învăţământ superior în atragerea de studenţi şi finanţare, demersul de evaluare a calităţii şi performanţei programelor educaţionale din domeniul afacerilor este mai mult decât necesar. Evaluarea periodică a calităţii este premisa perfecţionării şi modernizării serviciilor educaţionale, iar studenţii, ca principali beneficiari, sunt primii care trebuie incluşi în acest proces. Prin urmare, am decis să realizăm o cercetare cu scopul identificării percepţiilor studenţilor din domeniul managementului financiar al fondurilor europene, capitol deficitar în România, cu privire la calitatea procesului şi cadrelor didactice. Cercetarea exploratorie a utilizat ca instrument de culegere a datelor chestionarul, cu un set de 11 itemi specifici, consideraţi ca fiind cei mai relevanţi pentru calitatea serviciilor furnizate de instituţia de învăţământ superior şi doi referitori la percepţia de ansamblu asupra calităţii. Datele au fost colectate de la un eşantion de peste 1500 de studenţi înscrişi în cadrul unui program masteral nou, pe axa precizată anterior. Analizele au relevat faptul că patru factori influenţează semnificativ atât evaluarea performanţei didactice în cadrul orelor de curs şi seminar, cât şi calitatea cadrului didactic implicat în proces: utilizarea unor metode didactice moderne, gradul de antrenare şi implicare activă a masteranzilor în activităţile didactice, prezentarea unor informaţii de calitate şi coerente. Performanţa unui dascăl este influenţată într-o măsură redusă, dar semnificativă, şi de alţi doi itemi incluşi în studiu - furnizarea materialelor în timp util şi utilizarea eficientă a timpului alocat disciplinei. Dar tot ea se corelează negativ cu relevanţa informaţiilor oferite studenţilor şi dificultatea evaluării. Studiul de faţă oferă o perspectivă valoroasă asupra calităţii procesului didactic aşa cum este el perceput de către studenţii unei universităţi din România. El identifică factorii cei mai relevanţi în asigurarea calităţii în cadrul unui program masteral centrat pe furnizarea de competenţe practice şi formarea de specialişti internaţionali în sfera managementului fondurilor europene.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert