Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţia cadrelor didactice şi studenţilor referitor la educaţia antreprenorială în învăţământul economic

Autor:Bogdan Gabriel Nistoreanu şi Georgică Gheorghe

JEL:I20, I23, I25, C00

DOI:

Cuvinte cheie:educaţie antreprenorială academică, studenţi, profesori, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Abstract:
Secolul XXI a adus cu sine transformări radicale ale modului de organizare a societăţii pe ansamblu şi a lumii universitare în particular. Este cunoscut că instituţiile de învăţământ superior s-au situat constant în rândul instituţiilor durabile ale civilizaţiei, fapt datorat în bună parte flexibilităţii lor, ca şi puterii de anticipare, transformare, inovare. Rolul educaţiei în societate, dar mai ales a celei antreprenoriale se află într-o continuă schimbare şi trebuie corelat cu cerinţele sociale, aflate într-o permanentă modificare. Economia bazată pe cunoaştere se concentrează pe dezvoltarea continuă a educaţiei oamenilor şi pe capabilităţile antreprenoriale ale acestora. Economia modernă solicită specialişti cu atitudini antreprenoriale, iar universităţile trebuie să îşi asume un rol important de furnizori de potenţiali întreprinzători. Această cerinţă este valabilă şi pentru comunitatea universitară din Academia de Studii Economice din Bucureşti. Scopul acestei lucrări a fost acela de a afla percepţia profesorilor şi studenţilor referitor la punerea în valoare a competenţelor profesionale prin educaţia pentru afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert