Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţia asupra educaţiei pentru afaceri în sfera turismului şi a industriei ospitalităţii

Autor:Nicolae Lupu, Mihail Ovidiu Tănase şi Ana-Maria Nica

JEL:A23, J23, J24, L83, O15, P46

DOI:

Cuvinte cheie:educaţie pentru afaceri, competenţă profesională, industria ospitalităţii, turism

Abstract:
Cercetările care vizează importanţa unei educaţii de afaceri bine structurate, în vederea pregătirii pentru exigenţele pieţei muncii din diverse sectoare-cheie ale economiei a viitorilor angajaţi, au cunoscut o atenţie din ce în ce mai mare. Prezenta lucrare porneşte de la identificarea unei nişe neacoperite în cercetarea ştiinţifică de profil din România, cea a necesităţii corelării competenţelor oferite de sistemul de învăţământ superior de specialitate cu nevoile angajatorilor din industria turismului şi a ospitalităţii. Astfel, apare întrebarea „care este percepţia asupra sistemului de pregătire pentru domeniul turismului şi al industriei ospitalităţii, atât din perspectiva viitorilor angajaţi, cât şi a angajatorilor?” În scopul obţinerii unui răspuns, s-a recurs la o cercetare de tip descriptiv, realizându-se un sondaj în rândul studenţilor care urmează un program de masterat profesional de specializare, intitulat Administrarea afacerilor în turism, precum şi a managerilor unor stabilimente hoteliere reprezentative din Bucureşti. Rezultatele arată că percepţiile masteranzilor şi, respectiv, ale profesioniştilor se distribuie comparabil – sub mai multe aspecte, precum caracterul vocaţional al meseriei, importanţa atitudinii, a pregătirii teoretice şi a celei practice –, dar şi că profilul proaspătului absolvent al unei facultăţi economice de turism, în postura de candidat pe piaţa muncii, apare drept controversat. Dezvoltarea planurilor de învăţământ, în concordanţă cu nevoile angajatorilor, va micşora ecartul dintre mediul universitar, ca furnizor de formare profesională, şi piaţa muncii, ca loc de întâlnire al cererii cu oferta de forţă de muncă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert