Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Presiune şi izomorfism în educaţia pentru afaceri

Autor:Valentin Florentin Dumitru, Andrei Stanciu, Mădălina Dumitru şi Liliana Feleagă

JEL:A20

DOI:

Cuvinte cheie:profesionale, educaţie pentru afaceri, teoria neoinstituţională, izomorfism

Abstract:
Alinierea învăţământului universitar românesc cerinţelor Tratatului Bologna a generat stabilirea competenţelor profesionale ce trebuie obţinute de studenţi prin educaţia pentru afaceri. Pentru a pune în valoare competenţele ce trebuie dobândite de un student pe parcursul pregătirii sale, planurile de învăţământ ale Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti au fost modificate de mai multe ori. Prezenta lucrare urmăreşte evoluţia planului de învăţământ, pentru ciclul licenţă, al Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pentru o perioadă de opt ani. Pentru a evidenţia modul în care planul de învăţământ a fost ajustat în funcţie de aşteptările părţilor interesate, s-a făcut apel la teoria neoinstituţională, aplicându-se conceptele de izomorfism coercitiv, mimetic şi normativ. Sursele de documentare au fost planurile de învăţământ pentru ciclul licenţă din perioada 2005-2013, fişele de disciplină utilizate în perioada 2011-2013, note ale discuţiilor purtate cu reprezentanţii organismelor profesionale, rezultatele sondajelor realizate în rândul studenţilor şi absolvenţilor, interviuri etc.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert