Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sistemul informatic geografic - metodă modernă de predare în administrarea afacerilor

Autor:Irina Albăstroiu, Mihai Felea şi Cristinel Vasiliu

JEL:O33, L86, I25

DOI:

Cuvinte cheie:Sistem Informatic Geografic (GIS), metodă de predare, administrarea afacerilor, educaţie.

Abstract:
Evoluţia tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale a făcut posibilă adoptarea de noi metode de predare şi învăţare. Sistemul Informatic Geografic (GIS), una dintre aceste noi tehnologii, permite un mediu vizual de învăţare, facilitează învăţarea activă şi gândirea spaţială şi îmbunătăţeşte abilităţile cursanţilor în utilizarea tehnologiilor informaţionale. Scopul acestui articol este de a prezenta contribuţia acestor aplicaţii GIS în domeniul educaţiei, dar şi limitările utilizării acestora în procesul de predare. De asemenea, ne propunem să prezentăm şi aspectele asociate cu utilizarea acestora în domeniul administrării afacerilor. În demersul nostru privind modernizarea metodelor de predare în administrarea afacerilor am realizat o cercetare exploratorie pentru identificarea opiniilor cadrelor didactice din Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) faţă de introducerea în programele de studii în domeniul administrării afacerilor a unor discipline şi aplicaţii GIS, folosindu-se o metodologie standard pe bază de chestionar. Rezultatele obţinute în urma cercetării ne-au arătat că, în majoritatea lor, cadrele didactice din ASE au cunoştinţe legate de GIS. Totodată, acestea consideră că programele GIS au un rol important în domeniul administrării afacerilor. De asemenea, respondenţii au declarat că sunt deschişi faţă de introducerea unor noi metode de predare, atitudine concordantă cu poziţia universităţii în această privinţă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert