Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Legislaţia şi organizaţiile la nivelul UE, în agricultura biologică şi ecologică - bază a practicării agriculturii durabile

Autor:dr. Carmen Valentina Rădulescu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert