Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Metodologie de evaluare a gradului de internaţionalizare a programelor de studii în domeniul educaţiei pentru afaceri

Autor:Dan-Cristian Dabija, Cătălin Postelnicu şi Nicolae Al. Pop

JEL:I21, I23, P36, P46

DOI:

Cuvinte cheie:internaţionalizarea programelor de studii universitare, educaţia în domeniul afacerilor, programe de studii academice, indicatori de cuantificare a educaţiei în domeniul afacerilor, model scoring.

Abstract:
Obiectivul prezentei lucrări este elaborarea unei metodologii specifice de evaluare a gradului de internaţionalizare a programelor de studii în domeniul educaţiei pentru afaceri, la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, pe baza unor indicatori complecşi, de natură a surprinde multitudinea de caracteristici ale acestor programe şi de a contribui la promovarea lor în competiţia academică internaţională. O asemenea metodologie trebuie să cuprindă atât unii indicatori generali, aplicabili oricărui program de studii, cât şi unii specifici, proprii programelor de studii din sfera afacerilor. În literatura de specialitate, cât şi în practica domeniului, nu exista consens în privinţa dimensiunilor concrete şi a indicatorilor posibili a fi luaţi în considerare atunci când se urmăreşte implementarea unui asemenea demers. Cercetătorii propun mai degrabă căi de evaluare şi de ierarhizare a universităţilor şi/sau facultăţilor, oferind variate criterii de alcătuire a unor posibile clasamente. Acestea se referă cu precădere la caracterul internaţional al programelor de studii specifice învăţământului socio-economic, dar şi celui ingineresc. Conştienţi de limitele teoriei, cât şi ale practicii, autorii dezvoltă un model de tip scoring apt a cuantifica, pe baza unor criterii riguros stabilite, gradul de internaţionalizare a programelor de studii în domeniul educaţiei pentru afaceri. Originalitatea cercetării reiese din faptul că încearcă să surprindă modalităţile prin care se propune o noua metodologie de cuantificare şi evaluare realistă a unui program de studii economice, pentru o mai bună poziţionare a sa pe piaţa educaţională, dar şi a creşterii gradului său de atractivitate în bazinul de recrutare a viitorilor candidaţi. Modelul, bazat pe o abordare sinergică a unei varietăţi de indicatori, ar putea contribui la generarea avantajului competitiv în raport cu alte programe din aceeaşi universitate sau din instituţiile partenere.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert